Kto odpowiada na pytanie


W jednej ankiecie możesz zawrzeć pytania, których wyświetlenie zależeć będzie od roli uczestnika w procesie. Np. pytanie „Czy poleciłbyś współpracę z daną osobą?” powinno zostać pominięte przy samoocenie. Z kolei na pytania związane ze sposobem zarządzania zespołem mogą odpowiedzieć kompetentnie tylko podwładni.

Matryca pytań


Funkcją „Kto odpowiada na pytanie” możesz zarządzać na poziomie poszczególnych pytań. Dzięki intuicyjnemu narzędziu matrycy pytań, na zadanie zarządzania selekcją pytań możesz spojrzeć globalnie z poziomu całej ankiety.

Skale ocen


Oceniaj, jak chcesz


Rozpocznij pracę z najlepszym
Systemem HR Feedback 360°

Rozwijaj umiejętności zespołu dzięki informacji zwrotnej.

Bezpłatyny okres próbny   •   Potrzebujesz prezentacji systemu?